Webinar Antonius, inspiratiebron voor religieus leven in Oost en West

In de aanloop naar de Zondag voor de Oosterse Kerken met als motto “Religieus leven in Oost en West. Antonius als bezieler.” nodigen wij u uit voor een Webinar over de vraag of Antonius bezieling kan geven aan het religieus leven in de 21e eeuw.

In Nederland heeft het religieus leven een grote bloei gekend in de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. In de tweede helft van de 20e eeuw heeft er een kentering plaatsgevonden. Hoe zal het religieus leven zich in de naaste toekomst ontwikkelen? Wie geeft het bezieling?

Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn ouders – trok hij zich terug in de woestijn. Later voegden anderen zich bij hem. Zo lag hij aan de oorsprong van het religieus leven. Antonius werd bekend als de vader van het monastiek religieus leven. Athanasius van Alexandrië schreef kort na zijn dood een biografie over Antonius.

Het Webinar op 23 april (14.00-16.15 uur) wordt georganiseerd door de KNR en de KVO. Het begint om 14.00 uur. Na iedere inleiding is er gelegenheid voor vragen. Deelname is gratis, maar een bijdrage in de kosten van € 5,– wordt op prijs gesteld. U kunt deze bijdrage overmaken op rekening NL97 INGB 0000 8019 19 ten name van Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. Webinar religieus leven. U kunt zich opgeven via een email aan secretariaat@oecumene.nl van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en de link voor deelname aan het Webinar.

Meer informatie over het webinar kunt u lezen via: Antonius, inspiratiebron voor religieus leven in Oost en West (oecumene.nl)

Delen