Vernieuwing en voltooiing. Kloosterleven sinds het Tweede Vaticaans Concilie

De vroege jaren zestig van de voorbije eeuw waren op zowel politiek als maatschappelijk gebied een keerpunt in Noordwest Europa. Processen van democratisering en individualisering brachten de samenleving in een stroomversnelling. Deze ging ook aan de katholieke kerk niet voorbij. In parochies en kloosters grepen de veranderingen diep in. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en het Pastoraal Concilie (1968-1970) poogde de kerk met in de voorhoede hervormingsgezinde intellectuelen als Edward Schillebeeckx en kerkelijke gezagsdragers als Bernard Alfrink het geloof bij de tijd te brengen. Dat leidde tot nieuwe religieuze spirit binnen de kloostermuren en talrijke vernieuwende initiatieven in parochies. Ondanks die poging tot aanpassing kon niet voorkomen worden dat kerken en kloosters leegliepen.

Tijdens het 15e colloquium thematiseert Stichting Echo het tijdvak van de jaren zestig en de uitwerking ervan tot op de dag van vandaag. Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 20 mei 2022 in Museum Catharijneconvent te Utrecht, waar dan ook de tentoonstelling Van God Los? De Onstuimige Jaren Zestig te zien is.

De kosten voor deelname bedragen € 35,-. Dat is inclusief koffie, thee, lunch en een bezoek aan de expositie. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan info@stichting-echo.nl

De aanmelding wordt pas definitief na betaling van het genoemde bedrag. Let wel: inschrijfgelden kunnen vanwege betalingsverplichtingen uiterlijk tot 4 mei 2022 worden gerestitueerd in geval van afzegging.

Programma

10.30 – Ontvangst met koffie en thee
11.00 – Welkom door bestuursvoorzitter Joep van Gennip (Stichting Echo)
11.15 – Stephan van Erp en Brian Heffernan: Moed of overmoed? Edward Schillebeeckx over religieus leven vanaf de jaren zestig (Katholieke Universiteit Leuven)
11.45 – Ad Leys: ‘Waar zo veel is gebeden, is het goddelijke op een heel bijzondere manier nabij’. Over vernieuwing en ‘voltooiing’ bij religieuze orden en congregaties (voorheen verbonden aan de Konferentie Nederlandse Religieuzen)
12.15 – Discussie
12.45 – Lunch
13.30 – Tanja Kootte: Over de totstandkoming van de expositie Van God Los? (Museum Catharijneconvent)
14.00 – Gelegenheid tot bezoek van de expositie

Delen