Inspiratie dag voor vrouwen vanuit verschillende geloofsgemeenschappen en kerken

 ‘Verbinding in verschilligheid’

Willen we allemaal gelijk zijn? Of zijn verschillen juist waardevol? Hoe zijn we vanuit de christelijke traditie ‘verschillig’, hoe zijn we gevoelig voor rechtvaardigheid en solidariteit?

Twee spreeksters nemen het voortouw: dr. Almatine Leene en prof. dr. Monique van Dijk – Groeneboer. Een panel reageert.

Er zijn verschillende workshops in de middag.
Als afsluiting van de dag treedt dansgroep AVIV op met hun programma ‘Broken life’: drie vluchtelingen en drie professionele dansers dansen samen een ode aan kwetsbaarheid. Te midden van de scherven vinden ze kracht in de verbinding met elkaar.

Zaterdag 11 maart, 10.30 – 16.00 uur
Opstandingkerk, het Kant 1, Houten
Aanmelden voor deze dag kan via de website van de Vrouwensynode: vrouwensynode.nl

Delen