Summer school 2023: Geloof en Rede (25-26 augustus)

Stichting Thomas More organiseert in samenwerking met Stichting Christelijke Filosofie de summer school ‘Geloof en Rede’.
25 jaar geleden verscheen de encycliek Fides et Ratio van paus Johannes Paulus II. Een kerntekst van de katholieke Kerk over de verhouding tussen geloof en rede. De pauselijke brief werd destijds positief onthaald en kreeg in en buiten de Kerk veel aandacht. Wat zegt ons de encycliek vandaag nog over de spannende vraag hoe geloven zich verhoudt tot redelijk denken. Ontvouwt Fides et Ratio een visie die ook vandaag nog overtuigt?

Verlangen naar waarheid. Geloof en rede. Het zijn grote woorden, die in onze tijd veelal wat haaks staan op het algemene gevoelen. Waar de tendens in de westerse cultuur juist een uiteengaan laat zien tussen filosofie en geloof, bepleit de encycliek het belang van hun betrokkenheid. En waar onze cultuur relativisme en scepticisme aan de dag legt, spreekt de encycliek over waarheid en benadrukt het vertrouwen in de rede. In zijn encycliek doet Johannes Paulus II uit de doeken wat geloven is en wat dit te maken heeft met redelijk denken. Hij verbindt zijn analyse met een oproep om geloof en rede bij elkaar te houden en ze vruchtbaar te laten zijn voor elkaar. Geloof heeft de rede nodig en omgekeerd de rede het geloof. Dat wordt in de
programmatische openingszin prachtig verwoordt: “Geloof en rede zijn als de twee vleugels waarmee de menselijke geest opstijgt tot de beschouwing van de waarheid. Het verlangen om de waarheid, en uiteindelijk God zelf, te kennen is door God in het mensenhart neergelegd opdat de mens, door Hem te kennen en lief te hebben, omtrent zichzelf tot de volle waarheid zou kunnen komen.”

Datum: vrijdag 25 augustus 16:00 tot 26 augustus 16:00
Sprekers: Rudi te Velde, Michael Bauwens, Suzan Sierksma
Locatie : Abdijhof Mariënkroon te Nieuwkuijk
Aanmelden: voor 15 augustus via thomasmore.nl/summerschool
Kosten (inclusief overnachting, diner, ontbijt en lunch): 75 euro
voor studenten tot 30 jaar; 150 euro voor alumni Stichting
Thomas More; 190 euro voor overige belangstellenden.

Meer informatie en opgave

Delen