Studie- en bezinningsmiddag Wat een geluk… wanneer je wandelt op Gods paden

Op 15 april organiseert de Franciscaanse Beweging een studie- en bezinningsmiddag met workshops en lezingen over het thema ‘Wat een geluk… wanneer je wandelt op Gods paden’. Van 13.00 tot 17.40 uur in het Franciscushuis aan de Van der Does de Willeboissingel 11,
’s-Hertogenbosch. Kosten: € 20,-. Tickets zijn te koop via shop.franciscaansebeweging.nl.

In zijn Wijsheidsspreuken geeft Franciscus van Assisi wijsheid door die hij zelf heeft ontvangen en in zijn leven vorm heeft gegeven. Wie de spreuken leest, ontdekt dat Franciscus nogal wat mensen gelukkig prijst. Zou de wandelaar hierbij kunnen horen? Zijn de Wijsheidsspreuken misschien wandelenderwijs ontstaan? Wordt heilige kracht niet door beweging losgemaakt, zoals zoveel pelgrims ervaren?

Om antwoorden op die vragen te verkennen, organiseert de Franciscaanse Beweging op 15 april een studie- en bezinningsmiddag met onder meer bijdragen van Wim Huijser (schrijver-wandelaar) en Ronald Karssies (wandelcoach). Meer informatie over de workshops en lezingen en het volledige programma is te vinden op www.franciscaansebeweging.nl/activiteiten.

De Franciscaanse Beweging verspreidt het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Vanuit de kernwaarden eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend biedt de FB ontmoeting, bezinning en verdieping in activiteiten, studie en publicaties. Met respect voor de ander en voor natuur en milieu zet de FB zich in voor een samenleving waarin macht, bezit en succes niet leidend zijn en waarin voor iedereen een plaats is.

Delen