SEMINAR: WAAROM ZOUDEN WE BANG ZIJN?

Kunnen wij naar het voorbeeld van pater Bernard Van Klaarwater en anderen groepen van verschillende komaf en religie met elkaar verbinden? Daarover gaat het seminar op 16 september in de Johannes de Doperkerk te Hoofddorp.
De organisatie ligt in handen van Marianne Visser van Klaarwater uit Haarlem. Zij is een volle nicht van pater en martelaar Bernard van Klaarwater ((Baarn, 2 februari 1896 – Bismarckzee, 18 maart 1943). Haar biografie over hem verscheen op 13 september 2022. De publicatie kreeg als titel: ‘’Waarom zouden we bang zijn?’’ Op 27 september schenkt zij dit boek aan de paus persoonlijk.

Bernard van Klaarwater

Pater Bernard van Klaarwater kwam in 1923 naar het eiland Manus in de Bismarck Archipel. Sinds 1913 stond daar een politiepost voor het handhaven van het verbod op kannibalisme en stammenstrijd.
Elkaar vijandig gezinde stammen liet hij samen een kerk bouwen. Zo raakte men met elkaar verbonden. Haat maakte plaats voor liefde tot God en mens.
‘’Mijn oom toonde geen angst in dit uiterst gevaarlijke missiegebied. Hij zag deze woeste mensen als zijn gelijke en toonde zijn liefde voor juist dit volk. Daarom zagen de Papoea’s hem als een van hen’’, zegt Marianne.
Nu stelt zij de vraag: ‘’hoe kunnen mijn oom en andere geloofshelden ons inspireren tot meer verbondenheid? Ligt hier soms een taak voor een missionaire kerk?’’

Programma

Het programma begint om 13 uur en duurt tot ongeveer 16:30. Om 16.45 begint een pontificale mis met bisschop Mgr.Dr. J.Hendriks ter nagedachtenis aan Bernard van Klaarwater. Dit onder begeleiding van het Indonesische koor Maranatha.
Het programma bestaat uit lezingen/PowerPoints over:
– Pater Bernard van Klaarwater, hoe hij liefde en verbondenheid bracht in een door haat en polarisatie verscheurde wereld. Marianne Visser van Klaarwater, een volle nicht van Bernard.
– Geloofshelden in Oekraïne; Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood. Tijdens de pontificale mis worden donatieformulieren uitgedeeld voor priesters en religieuzen in Oekraïne.

Pauze

– Majoor Bosshardt; over wie ze was als mens en haar liefde voor verslaafden, dak-en thuislozen, prostituees; Riny Reiken vertelt hierover als voormalig eigenaresse van Proeflokaal In de Olofspoort aan de rand van de Amsterdamse wallen
– Titus Brandsma: zijn leven en visie; door Prof. Dr. Inigo Bocken;, biograaf van Titus Brandsma;.
– Geloofshelden en pioniers achter het vroegere IJzeren Gordijn; over trouw blijven. Rob Mascini. Als medewerker en president van het Internationaal Diaconaatscentrum bezocht hij geestelijken achter het voormalig IJzeren Gordijn.
– Pauze
–Verbondenheid en de missionaire taak van de kerk.
Panelgesprek met Jacques Maes (secretaris generaal van Pro Petri Sede Benelux), Rob Mascini en o.l.v. dagvoorzitter” Gemma Crijns, arts en mede-initiator maatschappelijk verantwoord ondernemen (Nijenrode en Amnesty International).
– Pontificale mis: met Mgr. Dr. J. Hendirks en het Indonesische koor Maranatha.

Locatie: Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp.
Het seminar komt mede tot stand dankzij Paul Stolwijk, coach van Marianne Visser van Klaarwater en auteur van ‘’Rouw verdient respect’’.

Voor aanmelden symposium, zie:
https://www.hjoannesdedoper.nl/product/seminar-waarom-zouden-we-bang-zijn/
Zie voor meer info: https://www.verderopweg.nl/2023/06/08/seminar/

Neem voor meer informatie contact op met Marianne Visser van Klaarwater, visser.van.klaarwater@gmail.com tel. 023 844 7155

Delen