Scholingsdag voor religieuzen

Maandag 20 juni 2022 organiseert de werkgroep Vorming en Toerusting een eendaagse vormings- en toerustingsdag voor religieuzen die mantelzorg verlenen.

Maandag 27 juni 2022 organiseert de werkgroep Vorming en Toerusting een eendaagse vormings- en toerustingsdag voor medewerkers/vrijwilligers van religieuzen instituten die mantelzorg verlenen

 

Deze dagen worden gehouden in het Kloosterhotel ZIN te Vught.

  • De dag voor religieuzen, 20 juni 2022, biedt religieuzen die mantelzorg bieden of mantelzorgers aansturen de mogelijkheid om kennis te vergaren rondom de ouder wordende mens, het ouder wordende brein en de gevolgen hiervan in woord en gedrag.
  • De dag voor medewerkers/ vrijwilligers van religieuzen instituten die mantelzorg verlenen, 27 juni 2022, biedt een soort gelijk programma voor medewerkers die dagelijks werkzaam zijn voor religieuzen, zoals de medewerkers die woonomgeving schoonmaken, meegaan naar de dokter, boodschapjes doen of recreatie begeleiden.

 

Opgave voor een van deze dagen graag vóór 5 mei 2022 via secretariaat@knr.nl

Uw deelname is definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag en daarop volgende bevestiging door de KNR.

Graag duidelijk aangeven om welke dag het gaat.

Delen