Scholingsdag voor medewerkers

Maandag 27 juni 2022 organiseert de werkgroep Vorming en Toerusting een eendaagse vormings- en toerustingsdag voor medewerkers/vrijwilligers van religieuzen instituten die mantelzorg verlenen

 

Deze dag wordt gehouden in het Kloosterhotel ZIN te Vught.

 

  • De dag voor medewerkers/ vrijwilligers van religieuzen instituten die mantelzorg verlenen, 27 juni 2022, biedt een soort gelijk programma voor medewerkers die dagelijks werkzaam zijn voor religieuzen, zoals de medewerkers die woonomgeving schoonmaken, meegaan naar de dokter, boodschapjes doen of recreatie begeleiden.

 

Opgave voor deze dag graag vóór 5 mei 2022 via secretariaat@knr.nl

Uw deelname is definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag en daarop volgende bevestiging door de KNR.

Delen