Roepingenweekend (18-20 februari)

Roeping? Tijd om te luisteren!

God roept ons allemaal. Soms lijkt het alsof Hij fluistert. Of zouden wij meer ons best moeten doen om zijn stem te kunnen verstaan?
Andere jongeren ontmoeten om je met hen te oriënteren op je roeping. Na het succes van vorig jaar worden er dit jaar twee roepingenweekenden
georganiseerd! Een weekend om je nog verder te verdiepen in je eigen roeping, om nog meer kennis op te doen van ons katholieke geloof, en om vriendschap met gelovige leeftijdsgenoten te laten groeien.

Organisatie en opgave

Het eerste weekend van de voorjaarsvakantie, 18-20 februari en het weekend van 14 – 16 oktober 2022, het laatste weekend in de vroege herfstvakantie en het eerste weekend in de late herfstvakantie zijn er roepingenweekenden.

Aanmelden kan tot één week van tevoren bij pastoor Tjitze Tjepkema en Johan Krijnsen of via de QR-code:
E-mail: tjepk090@planet.nl
johankrijnsen@hotmail.com
Mobiel tel.: 0611273673
0625248674
Contactgegevens van de verblijfslocatie zijn:
Kongregation der Franziskanerinnen vom hl. Maryrer Georg zu Thuine
Adres: Klosterstrasse 14, D-49832 Thuine
Gastenzuster: zuster Maria Christin
Website: http://www.franziskanerinnenthuine.de/index.html

Franciscanessenklooster te Thuine (Duitsland)

Roepingenweekenden in Thuine

Delen