Regionale inspiratiedag Week Nederlandse Missionaris

Beeld PInksteractie WNM 2022

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt missionarissen en missiewerkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Ieder jaar in de week voor Pinksteren, vraagt de WNM extra aandacht voor de missionarissen en missionaire werkers en wordt er in de parochies gecollecteerd. Dit jaar is de Pinksteractie van 28 mei t/m 5 juni.

Inspiratiebijeenkomsten

De Week Nederlandse Missionaris organiseert in april en mei een aantal regionale bijeenkomsten. Tijdens deze regionale inspiratiedagen hoort u uit de eerste hand hoe belangrijk en waardevol de Pinksteractie is voor het missiewerk. Samen met u willen we de missionarissen en missionair werkers een hart onder de riem steken en hen laten voelen dat we achter hen staan, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Kijk op de website van de WNM voor alle data en meer informatie over de Pinksteractie

In Missionaire Agenda 2022-1 leest u meer over de Pinksteractie

Delen