Publiekslezingen

De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU, Instituut voor Oosters Christendom, Nijmegen) organiseren dit voorjaar een reeks online publiekslezingen over het concept van menselijke waardigheid in de oosters-christelijke tradities. De lezingenreeks gaat over inhoud, mogelijkheden en problemen van de oosters-christelijke antropologie ten aanzien van menselijke waardigheid en mensenrechten.
De lezingen vinden online plaats via zoom en beginnen steeds om 17.00 uur.
U kunt zich opgeven voor de cyclus, maar ook voor aparte lezingen via een email aan secretariaat@oecumene.nl

Meer informatie over de publiekslezingen vindt u hier.

 

Delen