Participanten bijeenkomst

In 2008 is het Beleg­gingsfonds CMC/KNR opgericht door de KNR samen met Mensen met een Missie dat bedoeld is voor buitenlandse onderdelen van religieuze instituten in Nederland. Uitsluitend religieuze instituten en buitenlandse bisdommen kunnen deelnemen aan dit fonds dat momenteel bestaat uit ruim 20 participanten.

Op vrijdag 18 juni is er een jaar/informatiebijeenkomst van het Beleg­gingsfonds CMC-KNR over de resultaten van het beleggingsfonds en andere ontwikkelingen. Deze bijeenkomst voor participanten en andere geïnteresseerden begint om 10.00 uur en wordt afgesloten met een lunch. De bijeenkomst wordt georganiseerd bij de Franciscanessen van Veghel, Deken van Miertstraat 8 te Veghel.

Mocht u geïnte­resseerd zijn in dit beleggings­fonds en hierover nadere informatie wensen, dan bent u van harte welkom op deze bijeen­komst. U kunt zich aanmelden bij de voorzitter van het beleggingsfonds Cees Backer per e-mail info@ceesbacker.nl.

Delen