Ontmoetingsdag Familia Augustiniana Nederland

De Familia Augustiniana Nederland (de Augustijnse lekenbeweging) organiseert 2 x per jaar een ontmoetingsdag waarbij een onderwerp vanuit Augustijns perspectief wordt belicht.
De ontmoetingsdagen zijn voor de leden, maar vanaf dit jaar bieden we deze dagen ook aan andere belangstellenden aan.
Het bestuur van de Vereniging Familia Augustiniana Nederland nodigt u daarom van harte uit voor de komende ontmoetingsdag op

Zaterdag 20 mei 2023
in de Agneskerk,
St. Agnetenweg 90, NIJMEGEN

Het thema van deze dag is:

Augustinus, zielzorger,
met het accent op thema’s zoals verlies en rouw.
Inleider is Hans Alderliesten.

Het is bekend vanuit de Belijdenissen, dat de jonge Augustinus intens verdrietig was na het overlijden van een jeugdvriend. Later, als zijn moeder overlijdt, uit hij zich veel rustiger en troost hij zich met de gedachte dat de dood het begin is van een eeuwig leven.

Hans Alderliesten is van jongs af aan geraakt door Augustinus. De kerkvader zegt: ‘Het zijn slechte tijden, dat zeggen de mensen tenminste. Laten wij dan liever goed leven, want zoals wij zijn, zo zijn de tijden.’ Dat is dan ook dé lijfspreuk van Hans geworden.

Hans werkt als senior projectleider en onderzoeker sociale vraagstukken bij Movisie en is aan het promoveren op Augustinus aan de Erasmus universiteit van Rotterdam. Hij is tevens auteur van ‘Over hoop en overleven’, de impact van ziekte, dood en verlies; ‘Het Augustijns brevier’ en ‘Augustinus voor mensen van nu’.

In de middag spreken we in kleine groepjes met elkaar over persoonlijke verlies- en rouwervaringen (van een persoon of een gebeurtenis). Hoe verwerk ik verlies eigenlijk? Hoe doen anderen dat? Hoe rouw ik? Wat kan ik uit mijn eigen ervaring iemand anders aanreiken?

Praktische informatie

De ontvangst van deze dag is voor niet-leden om 11.00 uur en sluiten de dag om 16.30 af met een drankje en een hapje.

Meer informatie en opgave

De kosten voor deze dag bedragen € 15, – per persoon (inclusief koffie/thee, lunch en het drankje achteraf). U kunt dit bedrag vooraf overmaken op rekeningnummer: NL28 INGB 0003 1083 66, t.n.v.: Vereniging FAN met vermelding van ‘ontmoetingsdag 20 mei 2023’.

Delen