Ontmoetingsdag 2021 Augustijns Verband: Augustinus en de economie

Het onderwerp van de Ontmoetingsdag is wel al bekend en kan eigenlijk niet actueler: Augustinus en de economie. De economie heeft door de Covid19 pandemie flinke klappen opgelopen en we zullen nog generaties bezig zijn om al het geld dat door de overheid geleend is om bedrijven overeind te houden, terug te betalen. Misschien heeft Corona ons geleerd wat werkelijk belangrijk is en wat koste wat kost overeind moet blijven: Zorg, onderwijs en sociale cohesie.
Het lijkt er op dat het tijdperk van het zogenaamde Neo-Liberalisme op zijn eind begint te lopen. De voortdurende gerichtheid op groei van de economie, privatisering- en deregulering hebben niet opgeleverd wat er van werd verwacht. Wel individualisme, zelfverrijking en het ontwijken van publieke verantwoordelijkheid. Iemand zei: “we leven in een tijd waarin het niet meer erg is als het dak van een gebouw niet waterdicht is, als het verhaal waarom het dak niet waterdicht is maar waterdicht is.” Maar zoals altijd, de wal keert het schip. Er hangt verandering in de lucht.

Heeft een kerkvader uit de vijfde eeuw iets relevants te melden over de inrichting van onze economie en onze samenleving? Jazeker! Augustinus blijkt een uitstekende wegwijzer naar een economie die meer recht doet aan onze collectieve en individuele behoeften.
We zijn blij en trots u te kunnen melden dat wij prof. dr. Paul van Geest bereid hebben gevonden te komen spreken over Augustinus en de economie. Van Geest is in 2018 benoemd tot hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam met als leerstoel ’theologie en economisch denken’ Het belooft een actuele en interessante inleiding te worden die een bredere belangstelling dan uitsluitend hen die zich ge├»nspireerd weten door Augustinus, rechtvaardigt.

 

 

Delen