Ontmoet een ander mens en kom in beweging!

Op zondag 18 december 2022 organiseert de Beweging van Barmhartigheid een dag over ‘zien, bewogen worden, in beweging komen’ – niet toevallig het motto van de beweging. Die dag verwelkomen we graag mensen uit allerlei groeperingen die elkaar niet dagelijks tegenkomen. We gaan het gesprek aan over grote actuele problemen die veel mensen direct raken – in hun hart of in hun portemonnee.

De geest van deze dag

PROBLEMEN in de samenleving niet-zien is welhaast onmogelijk. Mensen worden erdoor geraakt en reageren erop door demonstraties, stakingen, hulp aan vluchtelingen, buurtinitiatieven. Daaruit spreekt HOOP. Tegelijkertijd nemen mensen standpunten in en hebben ze opvattingen, wat vaak leidt tot polarisatie. Er is ONBEGRIP en er is het gevoel niet-begrepen te worden. We ervaren AFSTAND ten opzichte van ‘de anderen’, soms ook dreiging.

KIJKEN EN LUISTEREN naar anderen, onderzoeken wat iemand bedoelt en wat hem drijft, blijkt een hele opgave. Omgekeerd is het óók een opgave om eigen meningen en emoties zo te uiten dat een ander daarvoor open staat en geïnteresseerd raakt. De boodschap van de Beweging van Barmhartigheid: zien, bewogen worden, in beweging komen, verwoordt wat er nodig is: de ander zien en horen; vervolgens BEGRIP krijgen, interesse ontwikkelen, geraakt worden; en dan een stap zetten, onderzoeken, het perspectief van de ander zien, een handreiking doen, GEMEENSCHAPPELIJKHEID ontwikkelen.

Samen reflecteren

Op 18 december willen we dit proces samen met mensen uit verschillende sectoren van de samenleving ONDERZOEKEN. We brengen mensen van verschillende leeftijden, met uiteenlopende achtergronden, vanuit allerlei beroepen bij elkaar in een ruimte in het Kloosterhotel ZIN. Er is een programma voor de hele dag waarin we presentaties en deelgesprekken ondergaan, om scherpe vraagstukken GEZAMENLIJK tegen het licht te houden. We zullen worden uitgedaagd, we gaan naar elkaar toe bewegen en we werken naar een apotheose waarin het werkelijk zien, horen, voelen en begrijpen van de ander kan worden ervaren door het actief DEELNEMEN aan één grote gezamenlijke reflectie.

Meer en inschrijven 

Delen