Online bijeenkomst ‘De wereld van jongeren en nu’

Op donderdagavond 1 juni van 19:30 uur tot ongeveer 20:30 uur is er een online bijeenkomst van Klooster op Wielen. Deze bijeenkomst is voor alle religieuzen die met jongeren werken. De bijeenkomst gaat over ‘De wereld van jongeren van nu’.
We hebben een interessante spreekster bereid gevonden om de avond te leiden. Haar naam is Hendrina van Dijk, relatiemanager Alpha Youth (bij Alpha Nederland). Zij houdt voor haar werk trends en wetenschappelijk onderzoek naar jonge generaties in de gaten, geeft daar presentaties over en heeft zelf ook ervaring met jongerenwerk. Zij zal ons die avond meenemen in de wereld van de jongeren van nu: wat hen bezighoudt, wat jongeren belangrijk vinden, hoe je op een goede manier aansluit bij hun leefwereld en met hen in gesprek kunt gaan over levens-/geloofsvragen. Er is in de bijeenkomst ook ruimte om onderling ervaringen te delen en we zullen samen bidden.

Als u wilt deelnemen aan de online bijeenkomst ontvangen wij graag uw e-mailadres (uiterlijk 29 mei), zodat wij u de Zoomlink kunnen sturen. U kunt uw mailadres doorgeven aan Emy Jansons via kloosteropwielen@gmail.com
U bent van harte welkom om deel te nemen!

Delen