Oasedag met verschillende vormen van meditatie

Op zaterdag 1 oktober 2022 is er in Pelgrimsoord Klooster Wittem een meditatie/oasedag.

Er worden op deze dag verschillende vormen van meditatie aangeboden: meditatief zingen, stilte, meditatie met behulp van een mantra, loopmeditatie, meditatief schrijven.
Twee maal is er een korte impuls over de betekenis van meditatie.
Verder is er ruimte voor persoonlijke bezinning aan de hand van verschillende teksten.
En wie dat wil, kan in kleine groepjes ervaringen uitwisselen.
Tussen de middag is er een lunchpauze.

Ook in april was er een dergelijke oasedag. Het programma van die dag wordt in grote lijnen herhaald, maar inhoudelijk wordt wat meer de diepte in gegaan. Maar ook mensen die er in april niet bij waren, zijn van harte welkom.

Aantal deelnemers: maximaal 25
Tijd en plaats: 10.00 – 17.00 uur, Kloosterkerk in Wittem, Wittemer Allee 34, Wittem

Opgave bij Marianne Debets via: m.debets@stclemens.org
of bij de receptie van het klooster, tel. 043 – 450 1741
Kijk voor meer informatie op de website: www.kloosterwittem.nl/Meditatie
Kosten: 25 euro (incl. koffie/thee en lunch), te voldoen op de dag zelf.

Delen