Natuurtrainingen, Natuur en Stilte (20 – 23 april)

Het is geen toeval dat kloosters vaak in een natuurrijke omgeving liggen.
De combinatie van sti lte en natuur is een vruchtbare basis voor innerlijke verdieping en het ervaren van zoiets als zingeving en spiritualiteit.

20 t/m 23 april Abdij Koningsoord, Arnhem.
6 t/m 9 juli Abdij van Berne, Heeswijk.
24 t/m 27 augustus Klooster Klaarland, Bocholt (België).
7 t/m 10 september Franciscanerklooster, Megen.

Agenda (natuurtrainingen.nl)

Delen