Missieavond met Piet Cuijpers

Foto: Archieffoto van pater Cuijpers in Rome

Het Missiebureau van het bisdom Roermond houdt op maandag 18 september een ontmoetingsavond met pater Piet Cuijpers s.d.s. Hij houdt een lezing die geïnspireerd is op het thema van de boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiedag in oktober.

Het thema van de brief van de paus luidt ‘Harten in vuur, voeten in beweging’. In zijn lezing sluit pater Cuijpers hierbij aan met een beschouwing over de diepere betekenis van de ontmoetingen van de Emmaüsgangers met Christus. Hij zal daarbij beschrijven hoe deze ontmoetingen kunnen aansporen tot missionaire activiteit.
De uit het Midden-Limburgse Ospel afkomstige Piet Cuijpers is lid van de paters Salvatorianen. Momenteel werkt hij in Rome als coördinator van SOFIA (Salvatorian Office for International Aid), de hulporganisatie van zijn congregatie. Voorheen was hij provinciaal-overste van de Belgische provincie van de Salvatorianen en lange tijd vicaris van het generale bestuur in Rome. In die jaren was hij ook betrokken bij het Nederlands College en de Friezenkerk in Rome. Sophia-coördinator in Rome.

De ontmoetingsavond is bedoeld voor missionaire werkgroepen in parochies, maar ook alle andere belangstellenden zijn van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats bij het bisdom, aan de Swalmerstraat 100 in Roermond. De avond begint om 19.30 uur, met ontvangst vanaf 19.00 uur. Na de lezing van pater Cuijpers is er een interactieve dialoogsessie met gelegenheid om met de inleider en elkaar in gesprek te gaan.

Aanmelden kan tot 8 september.

Aanmelden

Delen