Lezing: Toewijding bij Henri Nouwen

Henri Nouwen, misschien wel bekender in de Verenigde Staten dan in ons eigen land, is een moderne theoloog die bekend is van zijn betrokkenheid bij de Arkgemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen met en zonder beperking samen wonen. Barbara Zwaan zal vanuit het werk van Henri Nouwen ingaan op het thema ‘Toewijding’. Een inspirerende lezing die zij zal toelichten met voorbeelden uit eigen praktijk van geestelijke verzorging.

Toewijding, een spiritueel thema dat verschillende betekenislagen heeft, betreft de relatie van het zelf tot iets of iemand anders. Hoe werkt die relationele dynamiek? Als aspect van het spiritueel proces draait toewijding om een keuze die het bestaan in grote mate bepaalt. Opvallend is dat het proces van toewijding in christelijke scholen van spiritualiteit veel overeenkomsten vertoont met huidige, maatschappelijk vragen rond commitment en loyaliteit. Er zijn ook verschillen die ons in deze tijd een spiegel voorhouden, waarvan we kunnen leren in ons eigen leven.

Kosten: €10, –

Delen