Leerroute in compassie

De Beweging van Barmhartigheid organiseert in het najaar een nieuwe leerroute in compassie, met een inleiding in de begrippen barmhartigheid en compassie en hun maatschappelijke toepassingen. Daarnaast biedt de leerroute een kader om je persoonlijke spiritualiteit en oriëntatie op dit vlak te verdiepen.

Voor wie?

Mensen die in hun professionele werkzaamheden of in hun werk als vrijwilliger in aanraking komen met het thema barmhartigheid. Bijvoorbeeld in de sectoren zorg, onderwijs, jeugdwerk, mantelzorg en stervensbegeleiding, in kerken en levensbeschouwelijke organisaties, in politiek en management.

De leerroute is er voor ieder die op welke manier dan ook een bijdrage wil leveren aan een menselijke wereld. Voor ieder die een compassievolle grondhouding wil verdiepen.

Wat ga je doen?

je onderzoekt jouw persoonlijke motivatie en betrokkenheid bij het thema
je verkent traditionele bronnen over barmhartigheid uit verschillende religies
je deelt en bespreekt ervaringen en toepassingen in werksituaties
je reflecteert op je persoonlijke competenties en talenten in de praktijk van barmhartig leven en werken
Werkwijze

De leerroute bestaat uit 3 afzonderlijke dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur en vindt plaats bij Kloosterhotel ZIN. De dagen worden geleid door verschillende gastdocenten. Er zijn verschillende werkvormen: inleidingen, discussies in kleine en grote groepen, creatieve verwerking, ruimte voor persoonlijke reflectie.

Dag 1 Barmhartigheid en compassie

In de ochtend verkennen we elkaars achtergrond en motivatie. Hoe kom jij barmhartigheid en compassie tegen? Wat zijn jouw vragen? Wat zijn jouw bronnen? Hoe doet de barmhartigheid op jou een appèl in bepaalde situaties? In de middag is er aandacht voor het verdiepen van de begrippen compassie en barmhartigheid. Enkele bronnen en tradities worden besproken, met aandacht voor spanningsvelden die zich vaak voordoen.

Dag 2 Barmhartigheid als levenshouding

Wat moet je in huis hebben om barmhartig te zijn en om compassie uit te dragen in je leven en je werk? Wat kom je op je weg tegen, wat zijn de weerstanden en struikelblokken die je in jezelf en anderen tegenkomt? Welke talenten kun jij inzetten? Hoe komen we van inspiratie tot realisatie van barmhartigheid? We doen oefeningen en je stelt een persoonlijk plan op.

Dag 3 Handen en voeten geven aan barmhartigheid

Hoe werkt compassie in de praktijk? Compassie krijgt pas inhoud wanneer we onze gezamenlijke menselijkheid herkennen. Gastdocenten vanuit de wereld van de zorg en het onderwijs vertellen hoe zij barmhartigheid in de praktijk brengen. Wat helpt en wat niet, wat zijn hindernissen en leerpunten. We bespreken onze persoonlijke plannen.

 

Data:
In het najaar van 2022 wordt de leerroute gegeven op drie zondagen:
zondag 25 september,
zondag 16 oktober
zondag 13 november.

In het voorjaar van 2023 is er weer een leerroute voor een nieuwe groep op drie woensdagen:
woensdag 18 januari,
woensdag 15 februari
woensdag 15 maart.

In het najaar van 2023 vindt de leerroute plaats op drie zaterdagen:
zaterdag 30 september,
zaterdag 28 oktober
zaterdag 25 november.

Kijk voor updates op de website: www.barmhartigheid.nl

Meer informatie over de Leerroute in compassie vindt u hier

Delen