Leergang Bijbel

In september start het achtste studiejaar Leergang Bijbel in Breda
2023-2024: Evangelie volgens Lukas en het boek Handelingen

Het nieuwe studiejaar van de Leergang bijbel staat in het teken van het evangelie van Lukas en het boek
Handelingen. In 11 collegemiddagen zullen 4 docenten de beide boeken behandelen.

Het leerjaar bestaat uit maandelijkse bijeenkomsten op vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur tussen
september en juni. Deze collegemiddagen vinden plaats in de Lutherse kerk Breda. Het is ook mogelijk om
via zoomverbinding de bijeenkomsten bij te wonen.

Voor de inhoud per college-dag en alle praktische zaken is er een folder in pdf beschikbaar en kunt u de
website raadplegen (www.ekklesiabreda.nl).

Lukas en Handelingen

Het evangelie volgens Lukas en het boek Handelingen zijn van dezelfde auteur en vormen een tweeluik. Het
evangelie is een verhaal over Jezus van Nazaret en over de messiaanse beweging die hij begonnen is. Het
boek handelingen verhaalt over de jonge messiaanse beweging na de dood van Jezus. Beide verhalen/
boeken spelen zich af in het joodse land onder Romeinse bezetting. Het is geschreven omstreeks het jaar
80 of later door een schrijver die geen tijdgenoot was van Jezus en dus ook geen ooggetuige. Toen hij zijn
relaas schreef, zo’n vijftig jaar na de dood van Jezus, had een grote catastrofe het joodse volk getroffen. In
het jaar 70, na vier jaar opstand, werd Jeruzalem, stad en heiligdom, door Romeinse legioenen verwoest.

Over de leergang

Komend studiejaar is al weer het achtste van de Leergang die in 2016 in Breda van start ging. Sinds die tijd
wordt er elk jaar een nieuwe serie aangeboden rond bijbelverhalen, bijbelboeken en buiten-bijbelse
geschriften in hun sociaal, maatschappelijke, politieke context. De leergang biedt een onbevooroordeelde
en niet institutioneel of dogmatisch gekleurde benadering van de bijbel. Deelnemers leren de bijbel
opnieuw te verstaan vanuit een contextuele benadering, zowel historisch als politiek en economisch.

Over de docenten

Alle docenten zijn deskundig op het gebied van bijbel en bijbelwetenschap. Hun belangrijkste
overeenkomst is wellicht hun betrokkenheid bij het bijbels verhaal en hun wens om mensen er op een
nieuwe manier mee kennis te laten maken. Deelnemende docenten in de voorbije jaren zijn: Alex van
Heusden, Janneke Stegeman, Klaas Spronk, Annemarie van der Woude, Marius Heemstra, Peter-Ben Smit,
Wim Weren, Mirjam Elbers, Marco Visser, Jona Lendering, Egbert Rooze (overleden 2020), Marc Loos en
Franck Ploum.

Meer informatie: Franck Ploum – info@ekklesiabreda.nl

 

Delen