Landelijke ontmoetingsdag rooms-katholieke migrantengemeenschappen Nederland

Het netwerk Rooms-Katholieke Migranten in Nederland (ROKAMI) organiseert op 17 september 2022 de eerste landelijke ontmoetingsdag. Thema van de dag is ‘De stem van de katholieke
migrantengemeenschappen: dialoog over de positie van de r.-k. migrantengemeenschappen in de Nederlandse Kerkprovincie’.

De dag is bedoeld voor pastores en vertegenwoordigers van alle katholieke gemeenschappen van en/of voor mensen met een migratieachtergrond.

We gaan met elkaar in gesprek over vier vragen:

  • Hoe is uw relatie met de Nederlandse parochies? Rond welke onderwerpen heeft u contact, op welke vlakken werkt u samen? Wat zijn uw ervaringen? Wat mist u?
  • En hoe is uw relatie met andere migrantengemeenschappen?
  • Hoe ervaart u uw huidige positie binnen de Nederlandse Kerkprovincie?
  • Welke behoeften heeft uw gemeenschap? Wat zijn de wensen en noden? Hoe kijkt u naar de
    toekomst?

Het doel van de dag is om te inventariseren welke vraagstukken er spelen en hoe we daar gezamenlijk een antwoord op kunnen vinden.

Programma

Dagvoorzitter: Jorge Castillo Guerra

10.00 – 10.30 uur, Inloop met koffie en thee
10.30 – 10.40 uur, Welkom – door Jorge Castillo Guerra
Gezamenlijk gebed o.l.v. fr Emmanuel Andoh, All Saints parochie
10.40 – 11.00 uur,  Inleiding op deze Ontmoetingsdag – door Jan Eijken
11.00 – 11.15 uur,   Het huidige Cura Migratorum – door Gerard Bruggink
11.15 – 12.45 uur,   Groepsgesprekken rond de vier vragen
12.45 – 13.45 uur,  Lunch
13.35 – 15.00 uur, Plenaire bespreking rond de vier vragen
15.00 – 15.30 uur, Pauze met koffie en thee
15.30 – 16.30 uur, Panelgesprek met reflecties en conclusies
16.30 – 17.00 uur, Woord- en gebedsdienst met het thema ‘In het huis van mijn Vader zijn vele
woningen’ (Joh. 14:2)

Panelleden: Frans Wijsen (hoogleraar Empirische en praktische religiewetenschap Radboud Universiteit en hoofd NIM); Rolanda Correia (lid bestuur Portugeestalige-Kaapverdiaanse parochie Rotterdam), vicaris Gerard Bruggink (Cura Migratorum), pastoor Firas Ghazi (pastoor Chaldeeuwse Kerk in Nederland; o.v.).
Met medewerking van verschillende koren.

Praktisch

Voor wie
De dag is bedoeld voor pastores en vertegenwoordigers van r.-k. migrantengemeenschappen. Het zou ons verheugen als elke gemeenschap vertegenwoordigd kan worden door één of twee leden.

Aanmelden

U dient zich van tevoren aan te melden. Stuur uiterlijk vrijdag 9 september een e-mail naar anneloes.vankuijk@ru.nl Vermeld:
• uw naam
• uw gemeenschap of organisatie, en uw functie daarin
• uw e-mailadres
Kunt u op de dag zelf niet aanwezig zijn, maar blijft u wel graag op de hoogte: meld het ons.

Voorbereiding

We stellen het zeer op prijs als u de vier vragen van tevoren met uw gemeenschap kunt bespreken. U kunt uw vragen en suggesties ook meesturen met uw aanmelding, zodat we ze in de opzet van de dag kunnen verwerken. Het kan desgewenst ook anoniem.

Kosten

Een vrijwillige bijdrage van 10 euro per persoon, contant op de dag zelf

Lunch

De All Saints parochie zorgt voor een heerlijke soep. Neem brood of andere lunchgerechten graag zelf mee.

Bereikbaarheid

De dichtstbijzijnde metrostations zijn Holendrecht en Reigersbos, beide op ongeveer een halve kilometer loopafstand van de All Saints parochie. Enkele buslijnen rijden langs.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt.

ROKAMI

ROKAMI is een beginnend netwerk voor Rooms-Katholieke Migranten in Nederland. Op dit moment nemen deel: het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM), het Beraad Missionarissen in Nederland (BEMIN), en het Katholiek Documentatie Centrum (KDC). Het netwerk staat open voor iedereen die zich bij het onderwerp betrokken voelt.

De voorbereidingsgroep:

Zr. Melina Polo SSpS
p. Bert Wooning svd
Jan Eijken, pastoraal werker Portugeestalige gemeenschap Den Haag
Jorge E. Castillo Guerra, Radboud Universiteit Nijmegen
Toos Beentjes, pastoraal werkster Spaanssprekende Parochie, Amsterdam en Utrecht
Anneloes van Kuijk, Katholiek Documentatie Centrum

Zaterdag 17 september 2022
10.00 – 17.00 uur
All Saints parochie
Millingerhof 157-158, Amsterdam

Delen