Hoor je Mij? Kennismakingsdagen (Missiezusters van de Heilige Geest)

Soms kun je het gevoel hebben dat het allemaal anders moet of dat je iets anders zou willen met je leven. Omdat bij alles wat je doet de vraag in je blijft klinken: is dit het nou ? Iets in je blijft onvervuld. Er blijft iets knagen. Ergens weet je wel dat het met je geloof te maken heeft. Maar je vraagt je af wat God van je wil. Kan het zijn dat God jou roept om een religieus leven te leiden ? En stel nou dat dat zo is, wil je dat dan ook ? Kun je het ? Wat is er eigenlijk voor nodig om zuster te worden ?

Ben je op zoek naar het antwoord op die vragen ?

Kom naar onze kennismakingsdagen.

Negen vrouwengemeenschappen in het bisdom Den Bosch en de omgeving Nijmegen nodigen je uit om een kijkje te nemen.
Op zo’n dag ben je te gast bij een religieuze gemeenschap, je ontmoet een religieus die uitleg geeft over haar manier van leven, en over de spiritualiteit van haar gemeenschap. Je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en uit te wisselen met anderen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om mee te bidden (en soms mee te eten) met de gemeenschap.

Eens per maand een zaterdagochtend- of middag in een van de deelnemende kloosters/ gemeenschappen.

Het programma wordt door een of twee zusters/godgewijden georganiseerd.

Programma

De ochtend of middag verloopt ongeveer als volgt, afhankelijk van het dagritme van de gemeenschap:
15:00 uur binnenkomst met koffie en thee
15:30 uur inleiding door een zuster over haar roeping, de spiritualiteit, geschiedenis en missie van de gemeenschap, met gelegenheid tot reageren en vragen
16:15 uur rondleiding door het klooster
17:00 uur vespers (met de hele gemeenschap?)
17:30 uur avondmaaltijd in de kleine groep

 

Opgave

Je kunt je via de mail opgeven voor een middag bij de zuster/godgewijde van de desbetreffende gemeenschap.
– Late beslissers zijn welkom, maar moeten misschien zelf iets voor het eten regelen.
– Er kan een maximum zijn aan deelnemers, afhankelijk van de beschikbare ruimte.
Als je jouw mail hebt verstuurd, ontvang je een bericht ter bevestiging terug.

zaterdag 7 mei 2022 – missiezusters van de H. Geest, te Uden
zuster Suchi – suchissps@gmail.com
Adres: Volkelseweg 30, Uden

 

Missiezusters Dienaressen van de H. Geest

Info:

Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest is een religieuze missionaire gemeenschap van vrouwen discipelen van Jezus in een internationale congregatie, een groep van ca 3000 vrouwen afkomstig uit verschillende culturen en naties. Zij leven en werken in 50 landen, vanuit interculturele leefgemeenschappen, en dragen zo bij aan het veelkleurige en diverse leven van de wereldkerk. Zij zetten zich in voor mensen in een kwetsbare positie, door geestelijke en maatschappelijke ondersteuning, scholing en gezondheidszorg. Wat hun bezielt en verbindt is de liefde van de Drie-ene God en de roeping om te delen in de universele missie van God in Jezus Christus en de dynamiek van de Heilige Geest. Vanuit die kracht leven en proberen ze op eigentijdse wijze gestalte te geven aan wat hun stichter, de Heilige Arnold Janssen, als volgt verwoordde in zijn motto: “Dat de Heilige Drie-ene God leve in onze harten en in de harten van alle mensen”

 

 

 

 

Delen