Hoor je mij? Kennismakingsdagen (Missiezusters Kostbaar Bloed)

drie zusters die meedoen met de kennismakingsdagen van Hoor je mij?

Soms kun je het gevoel hebben dat het allemaal anders moet of dat je iets anders zou willen met je leven. Omdat bij alles wat je doet de vraag in je blijft klinken: is dit het nou ? Iets in je blijft onvervuld. Er blijft iets knagen. Ergens weet je wel dat het met je geloof te maken heeft. Maar je vraagt je af wat God van je wil. Kan het zijn dat God jou roept om een religieus leven te leiden ? En stel nou dat dat zo is, wil je dat dan ook ? Kun je het ? Wat is er eigenlijk voor nodig om zuster te worden ?

Ben je op zoek naar het antwoord op die vragen ?

Kom naar onze kennismakingsdagen.

Negen vrouwengemeenschappen in het bisdom Den Bosch en de omgeving Nijmegen nodigen je uit om een kijkje te nemen.
Op zo’n dag ben je te gast bij een religieuze gemeenschap, je ontmoet een religieus die uitleg geeft over haar manier van leven, en over de spiritualiteit van haar gemeenschap. Je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en uit te wisselen met anderen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om mee te bidden (en soms mee te eten) met de gemeenschap.

Eens per maand een zaterdagochtend- of middag in een van de deelnemende kloosters/ gemeenschappen.

Het programma wordt door een of twee zusters/godgewijden georganiseerd.

Programma:

De ochtend of middag verloopt ongeveer als volgt, afhankelijk van het dagritme van de gemeenschap:
15:00 uur binnenkomst met koffie en thee
15:30 uur inleiding door een zuster over haar roeping, de spiritualiteit, geschiedenis en missie van de gemeenschap, met gelegenheid tot reageren en vragen
16:15 uur rondleiding door het klooster
17:00 uur vespers (met de hele gemeenschap?)
17:30 uur avondmaaltijd in de kleine groep

Opgave

Je kunt je via de mail opgeven voor een middag bij de zuster/godgewijde van de desbetreffende gemeenschap.
– Late beslissers zijn welkom, maar moeten misschien zelf iets voor het eten regelen.
– Er kan een maximum zijn aan deelnemers, afhankelijk van de beschikbare ruimte.
Als je jouw mail hebt verstuurd, ontvang je een bericht ter bevestiging terug.

zaterdag 27 november 2021- missiezusters te Aarle Rixtel
zuster Madeleine – zrmadeleine@yahoo.com
Adres: Kloosterdreef 7, Aarle-Rixtel

Info:

Onze spiritualiteit van het Kostbaar Bloed bemoedigt ons, Missiezusters van het Kostbaar Bloed, steeds weer opnieuw als vrouwen van Pasen te leven. Dit betekent voor ons …

  • dat wij een goed aanvoelen mogen krijgen voor de tekens van de tijd, in het bijzonder voor die situaties waarin leven in zijn grote diversiteit bedreigd wordt;
  • dat wij bereid zijn, dwars door leed en de verschillende ervaringen van de dood midden in het leven heen te gaan, om anderen in deze ervaringen te begeleiden;
  • dat wij in alle schijnbare hopeloosheid hoop mogen hebben, met het zicht zowel op de verrijzenis als op het leven hier en nu, en
  • dat wij leven vanuit de belofte, en dit ook kunnen uitdragen, dat niets en niemand ons scheiden kan van de onvoorwaardelijke liefde van God, ervaarbaar geworden in Christus.
  • wij willen onze taak volbrengen als kloosterlingen, religieuzen, samen levend als zusters in een gemeenschap waarbij Christus het middelpunt is. Zo zijn wij met elkaar in internationale communiteiten op de weg van het leven en het geloof
  • in zuiverheid – ongehuwd, celibatair; om vrij te worden en open te staan voor God en de mensen;
  • in armoede – vrij van persoonlijke bezittingen; om vrij te zijn om onze krachten, talenten en vaardigheden in dienst van de gemeenschap te stellen, om open te zijn voor dat, wat God ons wil schenken; om open te zijn voor een leven in solidariteit met de armen van deze wereld;
  • in gehoorzaamheid – gehoorzaam aan God, aan anderen, aan onszelf; om vrij te worden om Gods wil te zien en beschikbaar te zijn voor God en de mensen.

 

 

Delen