Inspiratiemiddag ‘Durven dromen met paus Franciscus’

Onze samenleving is volop in beweging. Vele crises laten zien dat het oude niet meer werkt, maar dat het nieuwe – het ‘hoe dan wel’ – nog niet daar is. Dat maakt deze tijd tot een tussentijd, een onzekere periode waarin maatschappelijke organisaties telkens weer opnieuw geroepen zijn tot zelfonderzoek: Waar ligt onze relevantie? Wat hebben wij bij te dragen aan de vragen van vandaag? Hoe zijn we onderdeel van de verandering die in onze tijd zo broodnodig is? Tijdens deze bijeenkomst verkennen we hoe wij deze verandering kunnen belichamen – persoonlijk en als organisatie.
Leidraad voor deze zoektocht is het katholiek sociaal denken. Dit denken zet aan tot geloofwaardig handelen. Paus Franciscus voegt hier echter nog een derde woord aan toe: ‘dromen’. Met elkaar staan wij stil bij Franciscus’ visie op dromen en wat dit voor ons betekent. Hoe verandert dit ons kijken? Hoe kunnen dromen ons helpen om in het hier en nu betekenisvol te handelen? Tijdens de middag is er uitgebreid ruimte voor ontmoeting en inhoudelijk gesprek.

Aanmelden via Inspiratiemiddag Durven dromen met paus Franciscus (google.com)

De inspiratiemiddag vindt plaats op 10 november te ’s-Hertogenbosch onder begeleiding van Thijs Caspers. De middag start om 13.00 uur en duurt tot 17.30 uur. We sluiten af met een borrel.
Locatie:
Franciscushuis
Van der Does de Willeboissingel 12
5211 CB te ‘s-Hertogenbosch

Delen