Inspiratiedag Caritas

Logo togetherwe campagne

Zater­dag 17 sep­tem­ber is de In­spi­ra­tie­dag Caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam in Heiloo. Ie­der­een die geïn­te­res­seerd is in Caritas of in het thema van deze dag is van harte welkom.

De in­spi­ra­tie­dag sluit aan bij de Europese Campagne ‘Together We’, waar­mee we de ko­men­de drie jaar aan­dacht geven aan de zorg voor armen en voor de schep­ping. We maken ons allemaal zorgen en voelen ons alleen vaak zo mach­te­loos. Maar samen kunnen we verschil maken.

Pro­gram­ma

  • 9.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring, voor­ge­gaan door mgr. Hendriks
  • 10.00 uur Ontvangst en welkom
  • 10.10 uur Inlei­ding op het thema: Wat is de relatie tussen zorg voor de armen en zorg voor de schep­ping? Wat heeft dat met ons te maken en met ons geloof? Wat kunnen wij doen om te zorgen dat er voor ie­der­een een goed leven is, nu en in de toe­komst?
  • 10.45 uur Planten van een Laudato Si’ boom en pauze
  • 11.15 uur Work­shopronde:
   • Pa­ro­chie, armoede en duur­zaam­heid: Met de inlei­der aan de slag om het thema uit te werken en met concrete plannen naar huis te gaan.
   • Hoe vin­den we de armen? Mensen lopen niet de koop met hun problemen. Hoe kunnen we over die drempel en toch contact leggen en iets voor ze betekenen?
   • Com­mu­ni­ca­tie over Caritas. De Caritas doet mooie dingen, maar is onbekend. Een work­shop om te oefenen met schrijven over de caritas voor pa­ro­chie­blad, web­si­te, krant en sociale media.
  • 12.45 uur Ge­za­men­lijke afslui­ting van de dag en aan­slui­tend lunch en tijd voor ont­moe­ting

Meer informatie en aanmelden bij bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen