Hybride Stadsklooster

In de coronatijd werd het Stadsklooster Mariken net als alle kerkgemeenschappen en spirituele centra gedwongen om online te gaan. Met veel kunst- en vliegwerk hebben we in korte tijd geleerd om ons werk te vertalen naar online-vormen. Dit werd niet alleen als surrogaat ervaren, integendeel, we deden veelbelovende ervaringen op.

Delen