Hoor je Mij? Missiezusters Dienaressen van de H. Geest SSPS

Soms kun je het gevoel hebben dat het allemaal anders moet of dat je iets anders zou willen met je leven. Omdat bij alles wat je doet de vraag in je blijft klinken: is dit het nou ? Iets in je blijft onvervuld. Er blijft iets knagen. Ergens weet je wel dat het met je geloof te maken heeft. Maar je vraagt je af wat God van je wil. Kan het zijn dat God jou roept om een religieus leven te leiden ? En stel nou dat dat zo is, wil je dat dan ook ? Kun je het ? Wat is er eigenlijk voor nodig om zuster te worden ?

Kom naar onze kennismakingsdagen.

Verschillende vrouwelijke religieuze gemeenschappen nodigen je uit om een kijkje te nemen.
Op zo’n dag ben je te gast bij een religieuze gemeenschap, je ontmoet een religieus die uitleg geeft over haar manier van leven, en over de spiritualiteit van haar gemeenschap. Je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en uit te wisselen met anderen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om mee te bidden en te eten met de gemeenschap.

Missiezusters Dienaressen van de H. Geest SSPS

Op 23 september 2023 ben je welkom bij de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest in Tilburg

Wij zijn een religieuze missionaire gemeenschap van vrouwen discipelen van Jezus in een internationale congregatie, een groep van ca 3000 vrouwen afkomstig uit verschillende culturen en naties.
Wij leven en werken in 50 landen, vanuit interculturele leefgemeenschappen, en dragen zo bij aan het veelkleurige en diverse leven van de wereldkerk.
We zetten ons in voor mensen in een kwetsbare positie, door aandacht en geestelijke en maatschappelijke ondersteuning.
Wat ons bezielt en verbindt is de liefde van de Drie-ene God en de roeping om te delen in de universele missie van God in Jezus Christus en de dynamiek van de Heilige Geest.

Meer informatie over Hoor je Mij

Meer informatie zusters Dienaressen

Informatie en Aanmelden

Delen