Henk Manders-dag

Een dag van studie en inspiratie voor pastoraal werkenden

De jaarlijkse Henk Manders-dag in Klooster Wittem is bedoeld om inspiratie te bieden voor vernieuwend sociaal pastoraat in de geest van de redemptorist pater Henk Manders (+1996). Pater Manders was hoogleraar aan de Hogeschool/Universiteit voor Theologie en Pastoraat (HTP/UTP) in Heerlen. Hij heeft een belangrijke stempel gedrukt op deze theologieopleiding, die sterk op mens en samenleving gerichte was.

De studiedag is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in pastoraat, diaconie of maatschappelijk activeringswerk.

Meer informatie

Delen