Groen aan tafel

Klooster Wittem is sinds 2021 Groene Kerk en wil daar op verschillende manieren handen en voeten aan geven. En één daarvan is om mensen te stimuleren om te minderen met vlees eten. Want te veel vlees is slecht voor het milieu. De veeteelt in ons land is zo grootschalig, dat onze leefomgeving dat niet meer aan kan: veevoer wordt over de hele wereld vervoerd, soms vanuit plekken waar mensen te weinig voedsel hebben. En hier is een overschot aan mest, met de bijbehorende stank, luchtvervuiling (stikstof!) en broeikasgassen. Daarbij komt nog de kans op ziektes zoals varkens- of vogelpest.

We moeten dus minderen met vlees.

Maar hoe? De werkgroep Laudato Sí nodigt uw uit om een keer aan te schuiven bij een maaltijd zonder vlees én zonder zuivel. Om het eens uit te proberen. En ook om met uw disgenoten in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over de vraag wat minder vlees eten voor boeren betekent, en of we wel een eerlijke prijs betalen voor ons voedsel.

U bent welkom aan een groene tafel op woensdag 11 oktober in Klooster Wittem. Er is plaats voor 10 personen. De kok is iemand van de Werkgroep Laudato Sí.

De maaltijd begint om 18.00 uur en er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 5 euro.

Geef u snel op! Wie weet smaakt het (letterlijk) naar meer.

Opgave: www.kloosterwittem.nl/Agenda of tel. 043 4501741

Delen