Gerarduslezing door Mgr. Gerard de Korte

Sinds enige jaren organiseert Klooster Wittem in oktober, de maand van de heilige Gerardus Majella , een Gerarduslezing, d.w.z. een lezing door een bekende Gerardus. Dit jaar heeft het klooster de eer om de bisschop van Den Bosch, Mgr. Gerard de Korte, als spreker te ontvangen. Het thema van de lezing heeft steeds te maken met waarden die ook voor de heilige Gerardus Majella belangrijk waren, zoals barmhartigheid en naastenliefde.

 

Bisschop de Korte kiest als insteek het katholieke sociaal denken. Hij schetst een katholieke visie op ‘het goede leven’, geïnspireerd door dat katholieke sociaal denken.

Allereerst bespreekt hij de Bijbelse wortels van dit denken en daarbij ook de centrale noties van het katholiek denken over een rechtvaardige samenleving. Vervolgens geeft de bisschop een analyse van de huidige Nederlandse samenleving. Welke uitdagingen zijn er?  Hoe kan het katholieke denken een bijdrage leveren aan een goede manier van samen-leven? Tenslotte schetst de bisschop wat een ‘spiritualiteit van de goede samenleving’ zou kunnen zijn.

 

De Gerarduslezing vindt plaats op vrijdagavond 8 oktober 2021, van 19.30 tot ca. 21.00 uur. Aanmelden graag via de website, www.kloosterwittem.nl of telefonisch bij de receptie van het klooster, tel. 043 4501741. Entreeprijs: 10 euro.

 

 

Delen