Feest van Maria ten Hemelopneming

Op maandag 14 augustus, de vooravond van het feest van Maria ten Hemelopneming, zullen wij een voorvesper houden rondom dit feest. Traditiegetrouw worden op dit feest kruiden in de kerk gezegend. De zusters clarissen maken kruidenbosjes die in deze viering worden gezegend en na afloop worden uitgedeeld aan de mensen die in de kerk zijn.
De viering begint om 19:30 uur.

Delen