Eerste Vincent de Paullezing -2023

Prof.dr. Hans Schilderman:
‘Vincent de Paul, een hermeneutische agenda’

Eerste Vincent de Paullezing op donderdag, 28 september 2023, vanaf 16.00 uur
Collegezalencomplex, zaal CC4 van de Radbouduniversiteit
Mercatorpad 1, 6525 HS Nijmegen.

Prof. Schilderman heeft zich bereid verklaard om vanuit zijn leerstoel Zorg en religie een reflectie te houden over het erfgoed van Vincent de Paul in relatie tot de zorg aan de hulpbehoevende mens.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje.

Aan het bijwonen van de lezing zijn kosten verbonden, zie bijlage, en aanmelden is verplicht. Dat kan tot 14 september.
Stuur uw naam en emailadres naar vdplezing2023@vincentdepaulcenter.nl

Wij stellen het op prijs wanneer u deze mail en uitnodiging verder verspreidt. Dank daarvoor!
Voor eventuele vragen over de Vincent de Paullezing 2023 kunt u mailen naar vdplezing2023@vincentdepaulcenter.nl

Delen