Een dag voor religieuzen die mantelzorg verlenen

Inzigt, een dag voor religieuzen die mantelzorg verlenen

Waar jij heen gaat daar ga ik heen | Ruth 1:16

Mantelzorg en ontmoeting in het licht van de ouder wordende religieus.
Deze eendaagse vormings- en toerustingsdag op vrijdag 13 januari 2023 biedt religieuzen die mantelzorg bieden of die mantelzorgers aansturen, de mogelijkheid om kennis te vergaren rondom de ouder wordende mens, het ouder wordend brein en de gevolgen daarvan in woord en gedrag.
Naast kennisoverdracht, onderlinge uitwisseling en ontmoeting, worden handvatten aangereikt hoe in de soms lastige situaties de spanningen verminderd kunnen worden. Daarnaast wordt ingegaan op het maken van een zorgvuldige afweging, tussen enerzijds de belangen van de individuele religieus en anderzijds die van de leefgemeenschap.

Op deze dag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Ouder worden en de gevolgen daarvan; lichamelijk, geestelijk en sociaal.
  • Gedragsveranderingen door beginnende dementie en hoe hier beter mee om te gaan.
  • Mogelijkheden en verlangens van religieuzen, en leren afstemmen op de concrete levenssituatie van de religieuze leefgemeenschap.

Samenleven en leven in de ouder wordende religieuze leefgemeenschap is met regelmaat een moeilijk en ingewikkeld maar ook uitdagend proces.

De kosten voor deelname bedragen €35 per persoon. Dit bedrag dient vooraf te worden overgemaakt.

Aanmelden vóór 26 december 2022 Werkgroep Vorming en Toerusting t.a.v. Karin Bos
Postbus 111
5201 AC ’s-Hertogenbosch
Email: secretariaat@knr.nl
Tel.nr.: 073 – 6921321

Delen