Drie synodeavonden in Rotterdam

Dit najaar gaat het synodale gesprek verder in Rome, maar ook in de Rotterdamse Eendrachtskapel. Tijdens drie woensdagavondsessies zullen broeder Richard Steenvoorde OP en broeder Stefan Mangnus OP het gesprek aangaan over wat het betekent om een synodale kerk te zijn en wat het belang is van de Heilige Geest in het synodale proces. In de laatste bijeenkomst wordt gelegenheid geboden om met de groep de synodale gespreksmethode te oefenen. Deze sessies maken deel uit van de voorbereidingen om de gemeenschap van de Eendrachtskapel klaar te maken voor de synodale raadpleging in 2024.

De data zijn: 20 september 2023, 27 september 2023 en 4 oktober 2023; steeds op woensdag en de aanvang is 19.30 uur.

Meer informatie: Eendrachtskapel Rotterdam

NB: Omdat de Eendrachtskapel de thuisbasis is van de internationale studentengemeenschap in Rotterdam waar ook veel expats komen, is de voertaal Engels.

This autumn the synodal conversation continues in Rome but also at the Eendrachtskapel. During three Wednesday-evening sessions, Fr. Richard Steenvoorde OP and Fr. Stefan Mangnus OP will open up the conversation with you on what it means to be a synodal church and the importance of the Holy Spirit in the synodal process. In the final session, you will get an opportunity to practice the synodal conversation method with the group. These sessions are part of the preparations to get our community ready for the synodal consultation of 2024.

The dates are Wednesday 20 September, 27 September and 4th October. Beginning at 19:30

Delen