Bijeenkomsten Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis najaar 2021

‘De Griekse kerkvaders. Een bloemlezing’

Dit seizoen wordt er weer een nieuw leerhuis gehouden`. In deze vijftiende aflevering van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis komen de Griekse
kerkvaders aan de orde. De titel van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis, najaar 2021 is ‘De Griekse kerkvaders. Een bloemlezing’.

Er is voor dit Leerhuis een keuze gemaakt uit hun werken, die we als een bloemlezing aanbieden. De teksten gaan over verschillende onderwerpen. Over
het martelaarschap, over het Doopsel, over het Paasfeest, over de Incarnatie et cetera. We lezen die teksten tijdens de bijeenkomsten en gaan erover in gesprek.
Waar ze ons wellicht inspireren of toch verder van ons blijken af te staan.

Opgeven: secretariaat@oecumene.nl, (073) 737 00 26

Delen