Bijeenkomst Brabants kloosterjaar. Religieus leven van verleden naar de toekomst

De bijeenkomst van 12 september staat in het teken van ontmoeting. We kijken naar wat vele eeuwen kloosterleven hebben gebracht en op welke wijze deze waarden van het religieuze leven vandaag en in de toekomst worden doorgegeven. We gaan daarvoor in gesprek met een aantal jongere religieuzen en mensen die betrokken zijn bij het werk van de religieuzen en op hun eigen wijze in de voetsporen treden van de vele generaties voor hen.
Er is een beperkt aantal plaatsen, daarom willen we u vragen om per orde of congregatie met maximaal drie personen te komen. Om toch zoveel mogelijk religieuzen deze middag mee te laten beleven, zullen middagprogramma en vesperviering via een livestream te volgen zijn. Informatie daarover volgt later.
Omdat we deze middag kijken naar verleden, maar vooral ook naar de toekomst, nodigen we uitdrukkelijk ook de jongere religieuzen uit om aanwezig te zijn.

Aanmelden:
Secretariaat@knr.nl
Graag vóór 22 augustus 2022.
Voor deelname wordt een bijdrage gevraagd van € 15,– pp. We verzoeken u om dit bedrag vóór 1 september over te maken op NL40FVLB0225908514, t.n.v. Konferentie Nederlandse Religieuzen onder vermelding van Bijeenkomst 12 september en de namen van de deelnemers.
Uw deelname is definitief wanneer de betaling voldaan is.

Delen