Bezinningsweek in woongemeenschap De Wonne Almelo

Onze woongemeenschap is gehuisvest in een voormalig franciscanes-senklooster, dichtbij het centrum van Almelo. Hier wonen we met enke-le vaste bewoners en samen bieden we gastvrijheid aan maximaal acht tijdelijke bewoners. Deze tijdelijke bewoners kwamen bij ons wonen omdat ze dakloos waren of dreigden te worden. De Wonne Almelo biedt hen de mogelijkheid hun leven weer op de rails te krijgen. Onze belang-rijkste drijfveer om er voor anderen te willen zijn, is ons christelijk ge-loof. In het bijzonder voelen we ons verbonden met Franciscus en Clara van Assisi en mensen die zich in déze tijd inzetten voor vrede en gerech-tigheid.

Naast de opvang van tijdelijke bewoners zijn we ‘open huis’ zijn voor wie met ons wil meeleven. Daarom organiseren we nu een bezinnings-week van maandag 17 t/m vrijdag 21 april a.s. In deze dagen kun je erva-ren hoe samenleven met mensen die hun eigen plekje kwijt waren je-zelf verrijkt.

Tijdens deze bezinningsdagen leef je mee in het ritme van onze woon-gemeenschap. In de ochtenduren hebben we ons eigen programma en verkennen we de thema’s gastvrijheid, eenvoud, betrokkenheid en duurzaamheid. Zowel ’s morgens als ’s avonds ben je welkom bij de kor-te meditatieve viering in onze kapel.

Je hebt een eenvoudige kamer en deelt de douche en toilet met de huisgenoten. Opgave is mogelijk tot 12 april a.s.

Plaats: De Wonne Almelo, Arendsboerweg 1, 7601 BA Almelo
Data: van maandag 17 april 13.30 uur tot vrijdag 21 april 13.30 uur
Kosten: € 100,- . Voor minima: € 75,00 (all-in)
Informatie en opgave: 0546-456436 / info@dewonnealmelo.nl
Informatie over onze woongemeenschap: www.dewonnealmelo.nl

Delen