Geweldloosheid en rechtvaardige vrede

Aanleiding

De KNR heeft voor 2017 gekozen voor het jaarthema 'Geweldloosheid en rechtvaardige vrede'. Aanleiding hiervoor vormde de Vredesboodschap van Paus Franciscus op 1 januari 2017 met als thema 'Geweldloosheid als stijl van vredespolitiek.'  Daarnaast werd de KNR geïnspireerd door een internationale conferentie over geweldloosheid en rechtvaardige vrede die dit voorjaar plaatsvond van 11 – 13 april 2016 in Rome, georganiseerd door de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede en Pax Christi International. Ook de Commissie Gerechtigheid & Vrede van de Mannelijke en Vrouwelijke Generale Oversten was betrokken bij de voorbereidingen, evenals Maryknoll, St. Columban’s Mission Society, de Franciscaanse Pace e Bene Nonviolence Service en de Amerikaanse Leadership Conference of Women Religious.

De conferentie was in veel opzichten historisch. Nog nooit heeft het Vaticaan zich zo duidelijk uitgesproken ten gunste van geweldloosheid. Het uitdragen van de boodschap van geweldloosheid wordt door enkele groepen, religieuze instituten en individuen met kracht voortgezet. Zo roept de Commissie ‘Gerechtigheid & Vrede’ van de Generale Oversten van Religieuze Instituten (UISG/USG) op om kennis te nemen van de slotverklaring en deze verder te verspreiden. De deelnemers zelf van de conferentie van afgelopen april pleiten voor een encycliek over geweldloosheid en rechtvaardige vrede.

Wat doet de KNR?

In de loop van dit jaar worden er diverse bijeenkomsten en activitieiten georganiseerd rond het thema 'Geweldloosheid en rechtvaardige vrede'.  Daarnaast zal de KNR het nodige materiaal verzamelen rond dit onderwerp waarmee religieuzen en andere geïnteresseerden zowel individueel als als groep mee aan het werk kunnen. Het gaat daarbij om achtergrondartikelen maar ook om bezinnend en liturgisch materiaal.