Preventie Seksueel Misbruik

Handreiking Preventie

In juli 2013 verscheen als KNR-publicatie 44 het document:

Esther van de Vate ocarm en Pierre Humblet, Handreiking preventie van misbruik en aandacht voor intimiteit en seksualiteit in gemeenschap en vorming.

Dit document is er op gericht “Best Practices” aan te reiken die kunnen bijdragen aan misbruikpreventie. Het schenkt aandacht aan de preventie van misbruik en de omgang met intimiteit en seksualiteit in de vorming en in het gemeenschapsleven.

Bij deze handreiking hoort een Bibliografie – een overzicht van bronnenmateriaal en internetverwijzingen dat enkel digitaal beschikbaar is via deze website:

Pierre Humblet en Esther van de Vate ocarm, Handreiking preventie van misbruik en aandacht voor intimiteit en seksualiteit in gemeenschap en vorming. Bibliografie.

Beide documenten zijn Downloadbaar via de onderstaande links.

Pierre Humblet en Esther van de Vate ocarm

4 juli 2013

Verklaring Omtrent Gedrag ( VOG )

Handleiding KNR VOG

Bijlage I:

Overzicht functies waarvoor een VOG gevraagd dient te worden

Bijlage II:

Blanco aanvraag formulier VOG

Bijlage III

Formats aanvraagformulieren VOG voor de meest gangbare functies binnen een religieus instituut.

Bijlage IV

Modelbrief voor vrijwilligers die een VOG moeten aanvragen

Bijlage V

Model vrijwilligersovereenkomst