Gedragscode Pastoraat

Bij decreet van 14 juni 2016 hebben de Nederlandse diocesane bisschoppen bepaald dat de geldingsduur van de vigerende Gedragscode Pastoraat wordt verlengd tot 1 mei 2017. Ook de KNR heeft de gedragscode verlengt. Dit in afwachting van de evaluatie van deze Gedragscode. Het doel van de Gedragscode Pastoraat is om de sociale veiligheid binnen de R.-K. Kerkprovincie in Nederland te bevorderen en te waarborgen.