KNR-Studiedagen

Op deze pagina bieden wij u verslagen van de verschillende studiedagen en andere bijeenkomsten die door de KNR zijn georganiseerd.

Studiedagen 2016

 

Cursus Vermogensrecht Religieuzen

Inleidingen van de cursusdag over vermogensrecht d.d. 28 november 2016

FKR / COR studiedag Matrieel en Immatrieel erfgoed

Gezamenlijke studiedag m.m.v. FKR, COR, PIN en KAR op 28 september 2016

CMBR: informatie over christenen in Syrië en Irak

Gezamenlijke informatiebijeenkomst van CMBR en KVO op 2 juni 2016

KAR: cursusdag religieuzenrecht

Cursusdag over religieuzenrecht d.d. 3 maart 2016 door abt Jos Wouters

CMBR: Informatiebijeenkomst over vluchtelingenopvang

Inleidingen van de informatiebijeenkomst d.d. 18 februari 2016

Studiedagen 2015

SDB

SDB bijeenkomst salarisadministratie  8 december 2015

CMBR

KRL-dag 'Geloven met Passie' 24 oktober 2015

Platformdag internationalisering religieuze instituten 12 maart 2015

FKR/COR

Gezamenlijke themadag FKR / COR 15 oktober 2015

FKR

Studiemiddag ANBI 28 oktober 2015

Werkgroep Vredesvraagstukken

27ste Nationale Vredesdag

 

Studiedagen 2014

COR

Thema-dag 30 oktober 2014

CMBR/KRL

KRL-dag 18 oktober 2014

FKR

Studiedag 24 september 2014

Studiedag 26 maart 2014

CMBR  / IRI

werkgroep Internationalisering 6 februari 2014