Laudato Si'

Met het uitkomen van de encycliek 'Laudato Si', over 'de zorg om ons gemeenschappelijk huis' en de afgelopen milieutop in Parijs in december van 2015, wil ook de KNR de zorg voor de schepping meer aandacht geven. 

Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping

1 september is uitgeroepen tot de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. Speciaal voor deze gelegenheid heeft de landelijke werkgroep Laudato Si', waar ook de KNR in vertegenwoordigd is liturgische suggesties samengesteld voor een bidprocessie op deze dag. De suggesties kunnen gebruikt worden voor een processie of wandeling buiten, maar ook voor een viering op of rond 1 september.

Manifest

Tijdens de landelijke inspiratiedag op 23 april jl. werd het Laudato Si' manifest gepresenteerd en ondertekend door de deelnemers. Met dit manifest verklaren zij zich actief in te zullen zetten voor de bescherming van de schepping en van het recht op waardig leven van de armsten. Het manifest roept op tot “een ‘ecologische bekering’ van onszelf, kerk en maatschappij”. Want er moet “wereldwijd een ingrijpende ommekeer plaats vinden van economische en politieke systemen." Ook u kunt het manifest nog ondertekenen tot 30 augustust:https://laudatosi.petities.nl

 

Aanbieding Laudato Si’ Manifest aan kardinaal Turkson
Tijdens de landelijke Laudato Si’ Dag die de KNR samen met enkele andere organisaties organiseerde op 23 april jl. werd een speciaal Laudato Si' Manifest gepresenteerd en ondertekend door de deelnemers. Met dit Manifest verklaren zij zich actief in te zullen zetten voor  de bescherming van de schepping en van het recht op waardig leven van de armsten. Het Manifest roept op tot een ‘ecologische bekering’ van onszelf, kerk en maatschappij.

Tijdens het Christelijk Sociaal Congres dat van 31 augustus t/m 2 september a.s. wordt gehouden in Doorn, zal het Manifest met alle handtekeningen worden aangeboden aan kardinaal Peter Turkson, voorzitter van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede en in die hoedanigheid nauw betrokken bij de totstandkoming van de encycliek. Ook u kunt het manifest nog ondertekenen: https://laudatosi.petities.nl

Website  en facebook Laudato-si.nl

De KNR heeft een speciale website gemaakt waar allerlei informatie te vinden is: gesprekshandleidingen en samenvattingen van de encycliek, achtergrondartikelen, vieringen en liturgische bouwstenen, acties en activiteiten. Zie: www.laudato-si.nl

Daarnaast is er ook een community op Facebook rond Laudato Si': zie https://www.facebook.com/LaudatoSi.NL,  deze is ook te zien als u geen account bij Facebook heeft

Materialen rond Laudato Si'

Eind augustus  2015 verscheen er speciale uitgave van de Missionaire Agenda rond de encycliek met daarin een gesprekshandleiding, achtergrondverhalen de encycliek en praktische voorbeelden van werkgroepen, parochies en anderen die op een of andere manier werken aan duurzaamheid. De special, gebedsposters en andere materialen zijn te bestellen via de Laudato-Si website.

Duurzaamheid & Spiritualiteit

In 2010 had de KNR Duurzaamheid als jaarthema.  Elders op deze site is  veel informatie en achtergronden te vinden over duurzaamheid en spiritualiteit  met gebeden, overwegingen en voorbeelden van hoe religieuzen omgaan met de schepping. 

1 september

Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping

Liturgische Suggesties voor een bidprocessie in word

Liturgische Suggesties als PDF