Religieuzenprijs bekroont bezieling

Religieuzenprijs 2016

De KNR wilde in dit Jaar van Barmhartigheid de (religieuze) bewogenheid om mensen onder de aandacht brengen. De KNR wil dit doel bereiken door mensen te bevestigen die anderen barmhartigheid betonen. Hiertoe reikt het bestuur van de KNR dit jaar een prijs uit ter bekroning of stimulering van activiteiten, die in de lijn staan van religieuze tradities van barmhartigheid. Voor een prijs kwamen dit keer activiteiten in aanmerking, die nauw aansluiten bij de tradities van barmhartigheid van waaruit actieve congregaties zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld.  Een 30-tal projecten werd voorgedragen door religieuzen en anderen.  De jury stelde een shortlist op: de top tien van de voorgedragen projecten en/of personen. De Hogere Oversten konden stemmen op een project uit deze shortlist.  Tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater MIDI in Tilburg op 10 november 2016 werd de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt:  De Arkgemeenschap in Gouda

Religieuzenprijs 2015

In het najaar van 2015 heeft de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) een prijs uitge­reikt voor een bijzonder initiatief op het terrein van de zorg in de breedst moge­lijke zin van het woord. Op 13 november 2015 hebben belangstellenden live kennis­ kunnen maken met de dragers (v/m) van waardevolle initiatieven. De feestelijke bijeenkomst vond plaats in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch.

In deze uitgave is informatie te vinden over tien initiatieven in de zorg. De jury bestaande uit zuster Anne-Marie Bos o.carm., pater Fons Meijers msc. en broeder Wim Swüste fic heeft dit tiental uit een totaal van bijna vijftig nominaties geselec­teerd, omdat deze personen en/of projecten bijzonder en inspirerend zijn. De leden van de Algemene Vergadering KNR en het Bestuur KNR hebben een stem uit kunnen brengen op één van deze projecten.

Religieuzenprijs 2015

Op 13 november leidde zuster Monica Raassen c.r.s.s. de bijeenkomst op kundige en speelse wijze. Mevrouw Rasa de Zanger sprak inspirerend over het Rad der Wederkerigheid. Wendy Rijken verzorgde oor- en oogstrelende muzikale intermezzi. Broeder Wim Swüste fic belichtte de inzendingen en de maker van het beeldje: De oogst en de kunstenaar
Van de mogelijkheid kennis te maken met de ‘kanjers’ werd gretig gebruik gemaakt en tenslotte spraken broeder Wim Swüste fic en broeder Cees van Dam csa lovende woorden aan het adres van alle tien genomineerden bij de Prijsuitreiking

De Religieuzenprijs 2015 was voor M25 Westland .