Open Kloosterdagen: Inzicht in onze spiritualiteit

Op 10-6-2017 in LANDELIJK

In het weekend van 10 en 11 juni worden voor de achtste maal de Open Kloosterdagen gehouden. Bijna veertig kloosters zetten hun deuren open om bezoekers te verwelkomen.

De Open Kloosterdagen hebben als motto 'In-zicht in onze spiritualiteit' meegekregen. Er zal speciale aandacht uitgaan naar de spirituele traditie van de deelnemende kloostergemeenschappen. Wat heeft de spirituele voorgangers (v/m) destijds bewogen? Wat beweegt degenen die in de voetsporen van die voorgangers getreden zijn nu? Religieuzen willen blijven getuigen van hun intense geraaktheid door God en door mensen. De ontmoeting met de religieuzen en hun spiritualiteit staat centraal tijdens deze dag, niet het  gebouw waarin zij leven. 

Met dit initiatief willen religieuzen laten zien dat religieus leven een eigentijdse levenskeuze is. Zij willen tonen hoe zij religieus leven in deze tijd vormgeven. Men hoopt op een inspirerende en respectvolle ontmoeting, waarin bezoekers en kloosterlingen op informele wijze met elkaar in contact kunnen komen. 

Weekend

Voor het eerst zijn de Open Kloosterdagen verspreidt over een heel weekend. Sommige kloosters zijn bieden en programma op de zaterdag, andere op de zondag en weer andere op beide dagen. Op de website www.openkloosterdag.nl komt binnenkort een overzicht te staan van de deelnemende kloosters en hun programma's.  In sommige gevallen geldt ook dat aanmelding verplicht is. 
 

 

 

 

Terug naar de agenda Terug naar de agenda